90 92 95 96 97 99 102 103 105 108 109 110 111

Jakie cechy polityki prowadzonej przez Bismarcka ujawniły się przy okazji skandalu związanego z depeszą emską 

Rozwiązanie: