229 230 231 232 234 235 240 243 244 245 247 248 249

Wyjaśnij, jakie czynniki doprowadziły do otwartej wojny brytyjskich z metropolią 

Rozwiązanie: