229 230 231 232 234 235 240 243 244 245 247 248 249

Scharakteryzuj ustrój Stanów Zjednoczonych 

Rozwiązanie: