229 230 231 232 234 235 240 243 244 245 247 248 249

Wymień najważniejsze zasługi Kazimierza Pułaskiego w wolce o niepodległość Stanów Zjednoczonych 

Rozwiązanie: