229 230 231 232 234 235 240 243 244 245 247 248 249

Oceń jaką role w toczonych działaniach odegrało ogłoszenie Deklaracji niepodległości 

Rozwiązanie: