80 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102

Podaj korzyści, jakie Indie przyniosły Wielkiej Brytanii.

Rozwiązanie: