79 80 82 83 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101

Co nazywamy imperializmem?

Rozwiązanie: