75 76 77 78 79 80 82 83 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Scharakteryzuj sytuację byłych niewolników na Południu po 1865 r.

Rozwiązanie: