69 70 72 75 76 77 78 79 82 83 85 86 87 88 89 90 91

Przypomnij, kiedy i w jaki sposób powstały Stany Zjednoczone.

Rozwiązanie: