246 247 248 249 250 252 253 254
>

Omów politykę H i t l e r a w latach 1935-1939

Rozwiązanie: