229 230 232 233 235 236 238 239 242 243 246 247 248 249 250

Przypomnij kiedy i w jaki sposób zostały zjednoczone wWłochy?

Rozwiązanie: