195 196 197 198 199 201 202 204 205 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

Co i jak chciał osiągnąć Piłsudzki 12 maja 1926 r.?

Rozwiązanie: