188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 201 202 204 205 206 207 208 209

Dlaczego władze Polski uznał za konieczne ujednolicenie prawa?

Rozwiązanie: