170 171 173 174 175 176 177 178 181 182 183 184 185 186 188 189 190 191

Co, zdaniem Korfantego, jest przyczyną trzeciego wystąpienia zbrojnego Ślązaków. 

Rozwiązanie: