162 163 164 165 166 167 168 170 171 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184

Kto i jak długo będzie sprawował najwyższą władze w państwie?

Rozwiązanie: