160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 173 174 175 176 177 178 180 181 182

Omów wpływ sytuacji międzynarodowej na sprawę polską jesienią 1918 r.

Rozwiązanie: