153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 168 170 171 173 174 175

Co, zdaniem autora, różni Czeka od instytucji wymiaru sprawiedliwości?

Rozwiązanie: