144 145 146 148 149 150 151 152 153 154 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Przypomnij, co skłoniło Niemcy do podpisania zawieszenia broni z aliantami.

Rozwiązanie: