6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26

Wymień cele uczestników Wiosny Ludów w opisanych krajach.

Rozwiązanie: