137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 149 150 151 152 153 154 155 157 158 159

Które mocarstwa wygrały, a które przegrały I wojnę światową?

Rozwiązanie: