135 137 138 139 140 141 142 143 144 145 148 149 150 151 152 153 154 155 157

Scharakteryzuj stosunek mocarstw zaborczych do sprawy polskiej przed I wojną światową i w jej trakcie.

Rozwiązanie: