131 132 133 134 135 137 138 139 140 141 143 144 145 146 148 149 150 151 152 153

Na co liczyli zwolennicy orientacji proaustriackiej i prorosyjskiej przed wybuchem wojny?

Rozwiązanie: