129 130 131 132 133 134 135 137 138 140 141 142 143 144 145 146 148 149 150

Uzasadnij tezę, że postęp techniczny w dziedzinie wojskowości zwiększył liczbę ofiar I wojny światowej.

Rozwiązanie: