122 123 124 126 127 129 130 131 132 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144

Porównaj przebieg linii frontu w 1917 r.  i w listopadzie 1918 r.

Rozwiązanie: