107 108 109 110 111 112 113 114 116 117 119 120 121 122 123 124 126 127 129

Wymień sojusze zawarte przez mocarstwa europejskie na przełomie XIX i XX wieku.

Rozwiązanie: