93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Na jakich terenach zaborców Polacy stanowili większość, a na jakich mniejszość narodową?

Rozwiązanie: