90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Wymień argumenty użyte przez autorkę za prawem głosu dla kobiet.

Rozwiązanie: