16
Zadania i ich rozwiązania:


Na rysunku 1.2 przedstawiono pary wektorów o wartościach:[shortcode 31706]Wektory prostopadłe do płaszczyzny rysunku i zwrócone pod rysunek oznaczono symbolem ??, a zwrócone przed rysunek — symbolem ??.Podaj wszystkie cechy wektorów: [shortcode 31707].
Rozwiązanie:

Fizyka 2. Zakres rozszerzony. Wydanie 2020 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

ISBN

978-83-021-9013-1