22
Zadania i ich rozwiązania:


Pięcioro uczniów mierzyło długość boku zeszytu do fizyki. Do pomiarów używali linijki z podziałką milimetrową. Wyniki pomiarów zapisali w tabeli. Zapisz wynik pomiaru wraz z niepewnością pomiarową.
Rozwiązanie:

Fizyka 1. Zakres podstawowy. Wydanie 2019 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda

ISBN

978-83-021-8092-7