43 46 50 55 56 65

Gdy wodę podgrzejemy do 20 

Rozwiązanie: