101 107 112 113 122

Jaka jest amplituda drgań końca linijki? 

Rozwiązanie: