53 56 57 63 69

Podaj po trzy przykłady substancji w stanach: stałym, ciekłym, gazowym.

Rozwiązanie: