13 17 22 25 30 34

Na ilustracji przedstawiono przedmioty i opisano niektóre ich cechy. Zapisz w zeszycie

Rozwiązanie: