170 173 180 187

Na czym polega różnica między siłami równoważącymi się a siłami akcji i reakcji?

Rozwiązanie: