162 163 170 177 180

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: