155 159 162 163 170

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: