139 143 155 159

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: