111 115 117 118 119 128

Podaj przykłady ruchu i spoczynku, za każdym razem wskaż układ odniesienia. 

Rozwiązanie: