71 72 80 83 86 88 89

Uczeń stojący na balkonie wystawił rękę poza balkon i podrzucił piłeczkę pionowo w górę z prędkością 10 m/s. W chwili rzucania piłeczka znajdowała się na wysokości y0= 15 m nad ziemią. Przyjmij g = 10 m/s2, pomiń opór powietrza. Naszkicuj wykres zależności wysokości piłeczki nad ziemię od czasu. Odczytaj z wykresu po jaki czasie piłeczka wzniesie się na maksymalną wysokość.

Rozwiązanie: