210 219 221 222 223

a) Wyjaśnij dlaczego przekrój ugotowanego ziemniaka pozostał jasny. 

b) sformułuj problem badawczy do opisanego doświadczenia 

Rozwiązanie:
Ziemniaki ciemnieją w wyniku działania enzymu - oksydazy polifenolowej, który utlenia związki fenolowe do barwnych pochodnych. Doświadczenie opisuje działanie enzymu obecnego w bulwie ziemniaka - oksydazy polifenolowej.
Pokaż więcej...