134 142 145 146 154

A) Sformułuj problem badawczy do opisanego doświadczenia

B) Wyjaśnij, dlaczego skrobia nie jest substancją osmotycznie czynną.

c) określ jakie byłyby wyniki doświadczenia, jeśli wgłębienie w bulwie ziemniaka zostałoby wypełnione wodą destylowaną. Odpowiedź uzasadnij, uwzględnij przy tym różnicę stężeń wody i soku w bulwie ziemniaka. 

Rozwiązanie:
Problem badawczy to swoiste pytanie określające jakość i wymiar pewnej niewiedzy oraz cel i granice pracy naukowej.
Pokaż więcej...
Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadaj pytanie tutaj i otrzymaj rozwiazanie w kilka sekund!

Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

4/5 na podstawie 1 ocen!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

A) Sformułuj problem badawczy do opisanego doświadczenia

B) Wyjaśnij, dlaczego skrobia nie jest substancją osmotycznie czynną.

c) określ jakie byłyby wyniki doświadczenia, jeśli wgłębienie w bulwie ziemniaka zostałoby wypełnione wodą destylowaną. Odpowiedź uzasadnij, uwzględnij przy tym różnicę stężeń wody i soku w bulwie ziemniaka. 

jest zadaniem numer 46796 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, która została wydana w roku 2019.

Zadanie zweryfikowane przez pracownika serwisu