Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


  1. Dany jest zbiór opisany słownie. Zapisz ten zbiór poprzez wypisanie jego elementów: a) A – zbiór naturalnych dzielników liczby 20 b) B – zbiór liczb przeciwnych do liczb podanych w zbiorze {4, 5, 0, -1, -3, 7} c) C – zbiór liczb mających postać 𝑘5, jeśli 𝑘 ∈ {-2, -1, 0, 1, 7, 100} d) D – zbiór wszystkich kwadratów liczb całkowitych jednocyfrowych e) E – zbiór liczb mających postać 4𝑛, gdzie 𝑛 jest liczbą należącą do zbioru {1, 2, 3, 4, ..., 100} f) F – zbiór liczb mających postać 3𝑛, gdzie 𝑛 jest liczbą należącą do zbioru {0, 2, 4, 6, ...}

Matematyka 1. Zakres podstawowy Zadanie 1 strona 12

Rozwiązanie:
a) A = {1, 2, 4, 5, 10, 20} b) B
Pokaż więcej...

Matematyka 1. Zakres podstawowy rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2023

Wydawnictwo

OE Pazdro

Autorzy

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda

ISBN

978-83-759-4171-5