77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

A 103. Rozwiąż nierównośc. a) \( ( 1 - 2 x ) ^ { 3 } ( 3 x + 2 ) ^ { 2 } \left( x - \frac { 1 } { 2 } \right) \geqslant 0 \) b) \( \left( x ^ { 2 } + 2 x \right) ^ { 10 } \left( x ^ { 2 } - x - 6 \right) ^ { 5 } < 0 \) c) \( x \left( 3 x - x ^ { 2 } \right) ^ { 5 } \left( x ^ { 2 } - 2 x - 3 \right) ^ { 4 } \leqslant 0 \) d) \( \left( - 2 x ^ { 2 } - 2 \sqrt { 2 } x + x + \sqrt { 2 } \right) ^ { 7 } \left( 2 x ^ { 2 } + x - 1 \right) ^ { 9 } \geqslant 0 \) e) \( \left( - x ^ { 2 } + 3 x - 2 \right) ^ { 2000 } \cdot \left( 2 x ^ { 3 } - 3 x ^ { 2 } - 2 x + 3 \right) ^ { 2003 } < 0 \) f) \( \left( 12 x ^ { 3 } - 16 x ^ { 2 } + 7 x - 1 \right) ^ { 10 } \cdot \left( - 10 x ^ { 2 } + 3 x + 1 \right) ^ { 5 } > 0 \)

Rozwiązanie: