13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

74. Podaj pierwiastki wielomianu W(x) i ich krotności. a) b) c) Wyznaczymy pierwiastki [...]

Rozwiązanie: