14 17 19 20 21 24 25 26 27 30 33

Wskaż w dwóch pierwszych zwrotkach metafory i porównanie. 

Rozwiązanie: