14 17 19 20 21 24 25 26 27 30 33

Dlaczego zdaniem poety “cenny był ten pokaz”?

Rozwiązanie: