13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zapisz po jednej stronie argumenty rodziców, a ;po drugiej - ich córki, dotyczące zapisania się na kurs fotografii. Nie cytuj.

Rozwiązanie: