21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Do każdego z podanych twierdzeń podaj po 2 argumenty i uzasadnij je przykładami z własnych doświadczeń i obserwacji. 

Rozwiązanie: