13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Wyobraź sobie, że to ty chcesz się zapisać na kurs fotografii. Zapisz 2 własne argumenty wraz z uzasadnieniem, którymi starałabyś/starałbyś się przekonać swoich opiekunów. 

Rozwiązanie: