81 83 84 85 87 90 93 94 96 97 98 101 102 103

Odszukaj informacje, jakie ślady legendy o powstaniu Rzymu zachowały się do naszych czasów 

Rozwiązanie: